Πολιτική Απορρήτου

 

Αναγνωρίζοντας την σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων και του απόρρητου των ηλεκτρονικών συναλλαγών ο ιστότοπος https://www.ilektrokataskeuastiki.gr καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. 

Ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

 

Φόρμες Επικοινωνίας

  Κατά την χρήση της φόρμας επικοινωνίας του ιστότοπου συλλέγουμε το όνομα, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και οποιοδήποτε  άλλο στοιχείο μας παράσχετε κατόπιν προηγούμενης συναίνεσής σας, με σκοπό την διευκόλυνση της επικοινωνίας για την παροχή απαντήσεων και διευκρινίσεων στα ερωτήματα που μας υποβάλλετε και αφορούν τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας. Τα δεδομένα διατηρούνται μέχρι το πέρας των στόχων της επικοινωνίας ή την  διεκπεραίωση των ανειλημμένων έργων.

 

Log Files

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στο διαδικτυακό μας τόπο, αποθηκεύονται κάποιες πληροφορίες, όπως η διεύθυνση IP του παρόχου σας, ο διαδικτυακός τόπος από τον οποίο φτάσατε στο site μας, καθώς και η ημερομηνία και η διάρκεια της επίσκεψής σας. Διευκρινίζουμε ότι τα στοιχεία αυτά δε συνδέονται με τα προσωπικά σας δεδομένα και χρησιμοποιούνται για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας μέσω της βελτίωσης του διαδικτυακού μας τόπου. Τα δεδομένα διατηρούνται για 24 έως 48 ώρες για λόγους απασφαλμάτωσης. Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος των 48 ωρών τα δεδομένα διαγράφονται.

Cookies

Αυτός ο ιστότοπος  χρησιμοποιεί μόνο αυστηρώς απαραίτητα cookies που αφορούν την ομαλή λειτουργία του και ασφάλεια. Δεν χρησιμοποιούνται cookies ανάλυσης επισκεψιμότητας ή προσωποποιημένων διαφημίσεων.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, χρησιμοποιούν cookies, ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

Με ποιούς μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Δεν κοινοποιούμε και δεν πουλάμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους.

 

Ποια δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας

 Μπορείτε  να αιτηθείτε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς και αφορούν στα στοιχεία που χρησιμοποιήσατε κάνοντας χρήση της φόρμας επικοινωνίας. Αυτό δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας. Για να διαγράψουμε τα δεδομένα που μας παρείχατε μπορείτε να επικοινωνήσετε στο:

privacy@ilektrokataskeuastiki.gr