Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

 &

ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάτης

Από το 1989 η εταιρεία προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για Ηλεκτρολογικές και Μηχανολογικές Μηχανικές Εγκαταστάσεις
σε ευρεία κλίμακα.

Έχοντας αναλάβει την μελέτη και υλοποίηση πάνω από 300 έργων σε μεγάλη, μεσαία και μικρότερη κλίμακα διαθέτουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία να φέρουμε εις πέρας τις πιο απαιτητικές εργασίες για τις ανάγκες ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε εύρος που εκτείνεται από βιομηχανικές μονάδες, αποθήκες logistics, εργοτάξια, γραφεία, πολυκατοικίες και οικίες.

Στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας εντάσσονται 15 και πλέον, έμπειρα και καταρτισμένα στελέχη,ικανά να προσφέρουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της επιχείρησης ή του χώρου σας.

Στόχος της εταιρείας και του προσωπικού η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και ασφάλειας σε όλο το φάσμα των ανειλλημένων εργασιών.

Ανάμεσα στους περισσότερους από 250 ικανοποιημένους πελάτες της εταιρείας περιλαμβάνονται τεχνικές εταιρείες (π.χ. Ν.Καρπάθιος Α.Ε.), βιομηχανίες (π.χ. Όμιλος ΤΙΤΑΝ Α.Ε.), ξενοδοχεία, αποθήκες logistics, κ.α. (δείτε εδώ).

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μέσα από τους αριθμούς

0 +
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ
0 +
ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
0 +
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Για την παροχή λύσεων στις ειδικές και ιδιαίτερες ανάγκες του χώρου σας σε ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.